Pirkimo taisyklės

PIRKIMO SĄLYGOS

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Decosenseinternetinės parduotuvės sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.decosense.lt  internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi www.decosense.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 2. Pardavėju šiose taisyklėse yra UAB „Artamis Baltic“, buveinės adresas P. Lukšio g. 32, LT-08222, Vilnius, juridinio asmens kodas 300618416, PVM mokėtojo kodas LT100003079811. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje, ar besinaudojantis kitomis www.decosense.lt internetinės parduotuvės paslaugomis.
 3. Naudotis www.decosense.lt internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; – juridinių asmenų įgalioti atstovai.
 4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje.
 5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
 6. Fizinėse parduotuvėse ir internetinėje parduotuvėje www.decosense.lt taikomi skirtingi specialūs pasiūlymai ir akcijos, nebent pažymėta kitaip.
 7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Decosense internetinėje parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
 8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui perkant www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su taisyklėmis susipažinti kiekvieno pirkimo metu.
 9. Pardavėjas neprisiima  jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
 10. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.decosense.lt internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 

PRISTATYMO TERMINAI IR SĄLYGOS

 1. Jeigu prekės yra sandėlyje, Pirkėjui jos bus pristatytos ne vėliau kaip per 1-3 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimo. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, www.decosense.lt internetinė parduotuvė įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu.
 3. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu Pirkėjas ar Gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Jeigu prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
 5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.
 6. Užsakytos prekės siunčiamos per kurjerių tarnybas.
 7. Prekių pristatymo Lietuvoje kaina – 5 EUR.
 8. Pristatymo kaina į kitą šalį suderinama el.paštu info@decosense.lt, atsižvelgiant į pristatymo šalį, prekę ir prekių kiekį.
 9. Pirkėjas pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai pažymėti sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir napažeista.
 10. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių gražinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje – faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

 

APMOKĖJIMAS

 1. Prekių kainos www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje  ir suformuotame užsakyme  nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
 2. Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per Paysera sistemą. www.decosense.lt internetinėje parduotuvėje suformavus užsakymą, Užsakymo pabaigoje Pirkėjas bus nukreiptas į Paysera sistemą. Ši sistema leis Pirkėjui atsiskaityti naudojantis visų Lietuvoje veikiančių bankų elektronine bankininkyste ar banko kortele.

 

PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu 679 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ 2014 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. 738 redakcija.
 2. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekės gavimo, grąžinti prekę Pardavėjui ir pakeisti ją kita preke. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, Pirkėjas turi teisę per 14 dienų grąžinti prekę Pardavėjui, o Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 30 dienų.
 3. Prekes galima grąžinti jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
 4. Prekės, kurios pirkėjo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, matuojamos, atpjautos, atkirptos, supjaustytos ir panašiai, atgal nepriimamos.
 5. Pardavėjas atgal nepriima šių prekių: kosmetikos ir tualetinių preparatų, baldų, patalynės reikmenų, naktinių marškinių, pižamų, chalatų, šviestuvų, audinių, dažų, reprodukcijų, knygų.
 6. Keičiant ar grąžinant kokybiškas prekes, siuntimo kaštai tenka Pirkėjui.
 7. Grąžindamas kokybiškas prekes Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo atsisakymo priežastis. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo – pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą – pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.
 8. Pardavėjas deda visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas laiku. Jei prekės pristatymas vėluoja dėl tiekėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja kuo greičiau informuoti apie tai klientą. Klientas patvirtina, kad naujas pristatymo laikas jam tinka, jei ne, kuo skubiau informuoja Pardavėją apie užsakymo atšaukimą. Jei nėra užsakytos prekės reikiamo kiekio ar prekė nebegaminama, Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą ir susigrąžinti pinigus.
 9. Prekės kokybės garantija netaikoma toms prekėms, kurios netinkamai laikomos, naudojamos, surenkamos ne pagal instrukcijas, naudojamos ne pagal paskirtį, pakeistos ar valomos netinkamomis priemonėmis ir būdais.
 10. Natūralus gaminio nusidėvėjimas ar jo savybių pasikeitimas, nelaikomas kokybės trūkumu, todėl jam, taip pat bet kokiems atsitiktiniams nudaužymams, nubraižymams ir pan., garantija netaikoma. Kad galėtumėte pasinaudoti garantija, laikykitės kiekvieno gaminio priežiūros instrukcijų.